Szkoła Podstawowa Wijewo
Strona główna
Aktualności
Kontakt
Nauczyciele
Plany lekcji
Szukaj
Odpowiedzi na pytania
Samorząd uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Sport
Podręczniki
Rada Rodziców
Statut szkoły
mainmenu
Ogłoszenie o pracy
15.07.2019.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie

poszukuje kandydata na stanowisko
pracownika administracji – sekretarz szkoły.

Praca na pełen etat, na zastępstwo.

 Zakres obowiązków

Prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących wg obowiązującej klasyfikacji.

1.      Wysyła wszystkie pisma ze szkoły do jednostek nadrzędnych.

2.      Prowadzi ewidencje znaczków pocztowych .

3.      Prowadzi ewidencję świadectw szkolnych, delegacji służbowych.

4.      Sporządza i wydaje legitymacje szkolne uczniom.

5.      Sporządza i wydaje duplikaty i odpisy świadectw oraz innych dokumentów dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.      Prowadzi  wymagane prawem rejestry, księgę druków ścisłego zarachowania.

7.      Dokonuje zakupów druków i materiałów biurowych oraz środków niezbędnych do prowadzenia  i funkcjonowania placówki.

8.      Wydaje  środki czystości i sprzęt wydany pracownikom obsługowym szkoły.

9.      Przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne.

10.  Wykonuje sprawozdania GUS oraz sprawozdania oświatowe SIO.

11.  Prowadzi  składnice akt dla szkoły.

12.  Zapewnia sprawną, grzeczną i kulturalną obsługę biurową szkoły.

13.  Obsługuje urządzenia znajdujące się w sekretariacie.

14.  Zabezpiecza i przechowuje  pieczątki, których używa na  stanowisku pracy podczas wykonywania swoich obowiązków.

15.  Prowadzi sprawy kadrowe szkoły w formie papierowej, elektronicznej w tym przygotowanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych  oraz przygotowuje dokumenty niezbędne do naliczania wynagrodzenia pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.  Prowadzi akta osobowe wszystkich pracowników szkoły i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami.

17.  Chroni dane osobowe pracowników i uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

18.  Kontroluje terminowość wykonania badań przez nauczycieli i  wszystkich pracowników szkoły.

19.  Prowadzi ewidencję obecności pracowników administracji i obsługi (listy obecności) oraz ewidencję urlopów i zwolnień wszystkich pracowników.

20.  Prowadzi księgę wyjść pracowników poza obiekt szkolny.

21.  Dba o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, zachowuje dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw.

22.  Wykorzystuje w wykonywanej pracy niezbędne programy informatyczne i nośniki elektroniczne zgodnie z obowiązująca w placówce instrukcją zarządzania systemem informatycznym.

23.  Czas pracy wynosi 8 godz. dziennie, od godz. 7.00 do godz.15.00.

24.  Jest zobowiązana przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych.

25.  Dyrektor szkoły może zlecić wykonanie dodatkowej pracy .

26.  Kończąc pracę należy zabezpieczyć dokumenty, wyłączyć źródła energii elektrycznej, zabezpieczyć pomieszczenie przed włamaniem. 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016),
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016),

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Wijewie
  z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-150 Wijewo, reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Z Administratorem można skontaktować się elektronicznie za pomocą adresu e-mail: spwijewo@poczta.wp.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można  kontaktować się za pomocą adresu e-mail: kaczmarek_wioletta@wp.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktualnej lub przyszłej rekrutacji na podstawie:
 • Art. 221 § 1, §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.);
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku danych wykraczających poza katalog określony przepisami Kodeksu Pracy.

2.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej lub przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) do 2 lat.

3.Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.


 

Oferty można składać do dnia 15.08.2019 r.

·         w sekretariacie Szkoły Podstawowej  w Wijewie

·         za pośrednictwem poczty na adres:

            Szkoła Podstawowa w Wijewie

            ul. Powstańców Wlkp. 12

            64-150 Wijewo

·         drogą elektroniczną na adres: spwijewo@poczta.wp.pl

 

 
Wycieczka rowerowa
19.06.2019.

W dniu 18 czerwca 2019 r. klasa Vb wybrała się na wycieczkę rowerową do Wielenia. Po drodze odwiedziliśmy Brenno-Ostrów, gdzie przez chwilę pograliśmy w piłkę siatkową. W Wieleniu spędziliśmy miło czas wypoczywając i zajadając się lodami. Szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy do szkoły planując kolejną wycieczkę.

Wychowawca klasy Vb-Radosław Zamiatała

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 3 z 753

1procent dla szkoły

Advertisement

Zegar